Svanenmärkning

svanen-livsmedel
De flesta av oss känner igen det grön-vita Svanenmärket som finns på olika typer av produkter och tjänster. Logotypen har funnits i många år och är till för att hjälpa dig som konsument att leva ett miljövänligt liv.

” Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. “
Läs om Svanenmärkning hos svanen.se

 

 

Både varor och tjänster kan märkas

Många olika typer av produkter och tjänster kan Svanen-märkas: bilar, båtar, datorer, hotell restauranger och butiker är några exempel. För att få märkningen gör Svanen en helhetsanalys som inbegriper alla de miljöproblem som kan finnas kring en produkt eller tjänst.

När man undersöker miljöbelastningen görs en analys av produktens livscykel. Miljöpåverkan från råvara till avfall granska i detalj.
Svanen bedömer huvudsakligen produkter som används i stor mängd och av många människor.

 

Malmborgs är Svanenmärkta butiker

På Malmborgs har vi ett starkt omvärldsengagemang. Rent praktiskt märks det bland annat på att samtliga våra butiker är Svanen-märkta.

Detta är några av de åtgärder vi gjort för att få märkningen:

  • Vi har ett stort utbud av miljömärkta och ekologiska varor.
  • Vi har effektiva kylsystem.
  • Vi har ett välutvecklat system för sortering och återvinning av avfall.
  • Varutransporterna till butiken är miljöanpassade.
  • Vi har ett dokumenterat miljöledningssystem.
  • I våra dagliga rutiner arbetar vi för minsta möjliga miljöbelastning.

 

petflaskor-korkar